Ελληνικά
English
Βρείτε το Cosmote Payment’s PSD2 API SandBox
για ενσωμάτωση και δοκιμές.
Οι τρίτοι πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παρακάτω συνδέσμους
για ενσωμάτωση και δοκιμές του Cosmote Payment's PSD2 API Sandbox.

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://priora.saltedge.com/docs/berlingroup/cosmote_sandbox_gr_xf#getting-started

και μάθετε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον δοκιμών εδώ:
https://priora-demo.saltedge.com/users/sign_in