Ελληνικά
English

Συμβουλές & Οδηγίες για Ασφαλείς Συναλλαγές

✓ Τα Χρηματοοικονομικά ιδρύματα δεν θα σας ζητήσουν ποτέ και με κανένα τρόπο (τηλεφωνικώς, μέσω e-mail ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας) τους κωδικούς σας User ID & Password. Μην απαντάτε σε επικοινωνίες και e-mail που σας ζητούν PINs, κωδικούς wallet και άλλα passwords.

 

✓ Τα Χρηματοοικονομικά ιδρύματα δεν θα στείλουν ποτέ κάποιον εκπρόσωπό τους για να παραλάβει μετρητά, κάρτες ή οτιδήποτε άλλο.

 

✓ Χρησιμοποιείτε πάντα τις πιο ενημερωμένες εκδόσεις Internet browsers, οι οποίοι πληρούν προηγμένο σχεδιασμό ασφαλείας.

 

✓ Βεβαιωθείτε ότι ο Internet browser που χρησιμοποιείτε δεν αποθηκεύει αυτόματα κωδικούς User ID & Passwords σε ιστοσελίδες που επισκέπτεστε
(εμπόρων, Τραπεζών, κοινωνικής δικτύωσης, κλπ).

 

✓ Μην απαντάτε σε e-mail που σας ζητούν προσωπικά σας στοιχεία. Μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια όπως άνοιγμα συνημμένων αρχείων και Διαγράψτε τα αμέσως.

 

✓ Εμπιστευτείτε επικοινωνίες μόνο από τα επίσημα κανάλια των Χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και πάντα να διασταυρώνετε τυχαίες προσφορές για
δάνεια, κάρτες, wallets κλπ, που απατηλά εμφανίζονται ως δήθεν από το Χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που λάβετε τέτοια προσφορά,
που μπορεί να είναι ‘πολλή καλή για να είναι αληθινή’ παρακαλείστε να καλέσετε στα επίσημα τηλέφωνα του ιδρύματος.

 

✓ Μην εμπιστεύεστε συνδέσμους (links) που πιστεύετε ότι σας ανακατευθύνουν σε ‘site’ των Χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Πάντα πληκτρολογείτε
τη διαδικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας εσείς οι ίδιοι μόνοι σας και ποτέ μην ακολουθείτε υπερσύνδεσμο (link) που πιθανόν σας σταλεί μέσω
e-mail ή δημοσιεύεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ιστοσελίδες άλλων εταιρειών, μηχανών αναζήτησης, κλπ.

 

✓ Όταν λαμβάνετε e-mails από συνεργάτες σας, στα οποία σας δίνονται διαφορετικοί από τους συνηθισμένους Τραπεζικούς λογαριασμούς για να προβείτε σε κάποια πληρωμή, πάντα να τους καλείτε για να επιβεβαιώσετε την ορθότητα και τη γνησιότητα των νέων στοιχείων.

 

✓ Αν το κινητό σας σταματήσει να λειτουργεί για ασυνήθιστους λόγους, επικοινωνήστε αμέσως με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Μερικές φορές μπορεί να χάσετε σήμα λόγω ευρύτερων προβλημάτων που επηρεάζουν την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, εάν χάσετε την υπηρεσία σε μια θέση που συνήθως έχει καλή κάλυψη, είναι ασφαλέστερο να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του δικτύου σας και να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί η SIM σας.

 

✓ Μην αποκαλύπτετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

✓ Εγγραφείτε στις υπηρεσίες που παρέχουν ασφαλείς ειδοποιήσεις SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εκτελούνται συναλλαγές σας.

 

✓ Μην απαντάτε ποτέ σε άγνωστα μηνύματα ή κλήσεις που σας ζητούν τα στοιχεία λογαριασμών σας και τον καταχωρημένο αριθμό του κινητού
σας τηλεφώνου.

 

✓ Να ελέγχετε συχνά τις κινήσεις των λογαριασμών σας.

 

✓ Εάν έχετε πέσει θύμα οποιουδήποτε τύπου απάτης όπως πχ SIM Swapping, Phishing, κλπ ή έχετε διαπιστώσει συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν την
έγκρισή σας ενημερώστε άμεσα το Χρηματοοικονομικό ίδρυμα.