Ελληνικά
English

Συναλλαγές στο εξωτερικό

Συγκρίνετε άμεσα και ευκολά τις διασυνοριακές χρεώσεις και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για τις κάρτες πληρωμών της COSMOTE Payments, με τις ισοτιμίες αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για χώρες εντός του Ε.Ο.Χ.*, που ισχύουν με βάση την ημερομηνία που εσείς επιλέξετε.

 

✓ Για κάρτα Visa online στην διεύθυνση https://cosmotepayments.cambrist.eu

 

*ΕΟΧ : Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/518.

 

 

Ενημερωθείτε για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγματικές ισοτιμίες:

 

✓ Για κάρτα Visa online στην διεύθυνση https://www.visa.co.uk/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html